EST

Ventilatsiooniseadmed

Ventilatsiooniseadmete ja süsteemide korraline hooldus tagab nende pikaajalise töö ja suurendab oluliselt tõrgetata tööaega. Tõrked seadmete töös tähendavad paljudel juhtudel otsest rahalist kahju. Ära kaota oma raha – hoia seadmed korras ja hoiad kokku raha.

Ventilatsioonisaedmete ja süsteemide hooldus ? Pole küsimust kas seda on vaja - jah on küll, nagu igal teisel tehnilisel seadmel mis teeb tööd ja liigub. Hooldus kaitseb seda investeeringut mis on tehtud selle seadme soetamiseks ja süsteemi ehitamiseks ja lükkab teadmatusse kaugusse vajaduse seda investeeringut korrata. Samuti kaitseb ja hoiab korrektselt töötav ventilatsioonisüsteem ka hoonet milles seade asub ning inimesi ja loomi selle sees ehk väldib ehituskonstruktsioonide riknemist ja tagab tervisliku sisekliima. Ventilatsiooniseadmete puhul võib tõmmata mis iganes paralleele muu tehnika ja seadmetega aga kõigile kõige lihtsam ja lähedasem ning igapäevane on auto ja tema hooldus –seda teavad kõik, et on vaja hooldada.

Mis on hooldus ? ega ta palju muud pole kui pidev/perioodiline seadme kontroll ja korrastamine, tagamaks tema edaspidise tõrgetata töö. Olenevalt seadme tüübist ja modifikatsioonist ning erinevatest tehnilistest lahendustest on kasutatavad hooldusvõtted erinevad kuid mõttelt siiski samale tulemusele orienteeritud – vältida seisakuid ja tagada ökonoomne töö.

Lihtsalt ja kokkuvõtvalt siis seadmete hooldusel kontrollitakse esmalt seadme töö enne hooldusprotsessi ja hiljem ka peale hoolduse teostamist. Tavapärase profülaktilise hoolduse ajal pööratakse tähelepanu, kontrollitakse, reguleeritakse, korrastatakse, puhastatkse kõiki seadme ja osaliselt ka süsteemi elemente:

Mehaanika

• Õhurestid – vajadusel puhastatkse

• Õhuklapid – nede liikuvuse ja ajami töö kontroll

• Õhufiltrid – nende vastavuse kontroll agregaadi tehniliste andmetega, puhtuse/mustumise määramine, vahetus, agragaadi sektsiooni puhastamine

• Soojusvaheti – olenevalt tüübist (rootor, plaat, vedeliktäitega kalorifeer vms.) soojusvaheti pinna puhastamine, liikuvate osade kontroll, ajamite kontroll, jne.

• Ventilaator – olenevalt tüübist (otsemootoriga või rihmülekandega) laagrite seisukorra kontroll, rihma ja rihmarataste kulumise määramine, rihmülekande reguleerimine, jne.

• Tuletõkke klapid – kontrollitakse seisukorda ja võimalusel nende toimimist, liikuvate osade liikuvust

Elekter/automaatika

• Erinevate mõõteseadmete (andurid,termostaadid, pressostaadid ) kontroll

• Erinevate ajamite (klapiajamid, ventiiliajamid) kontroll

• Seadme kaabelduse ja elektriliste ühenduste/kuntaktide kontroll

• Elektri ja automaatika kilbi elementide kontroll

• Elekti ja automaatika kilbi elektriliste ühenduste kontroll ja pingutamine

• Seadme töö kontroll ja regeerimine/rakendumine erinevatele muutustele ning häiretele.

• Seadme haldaja soovil tööparameetrite muutmine (temperatuur, kiirus, kogus, aeg jms.)

Lisaks süsteemi tehnilisele hooldusele ja korrashoiule võivad süsteemid vajada õhuhulkade mõõtmist ja reguleerimist või näiteks torustiku sisepuhastust tolmust/rasvast tuleohu vähendamiseks. Kõigi selle organiseerimisel saame olla Teile abiks.

Kokkuvõtteks kui teil on ventilatsiooniseade mida keegi ei hoolda või soovite paremet tulemust hooldusest aitame Teid meeleldi ja meil ei ole vahet millise tootja või kaubamärgiga tootega on tegemist – ABB, Systemair, VTS, Amalva, Komfovent, ILTO, Flexit, Remak, SunAIR, Villavent, Dospel, Koja, Danvent, Gold, Swegon, ..... aitame alati !

 

ventilatsiooni hooldus