EST

Torude sisepuhastus

Ventilatsioonisüsteemi ehk torustiku sisepuhastus ? jah torude puhastamine seestpoolt !

Torude puhastamisel kasutatakse lühidalt erinevate mehaaniliste harjadega, nende pöörlemisega ning alarõhuga lahtise tolmu eemaldamise tehnoloogiat.

Ehk süsteemiga ühendatakse alarõhu masin nn. tolmuimeja ja pöörlevate harjamasinate abil "kraabitakse" mustus ja tolm torude seina küljest lahti. Lahtine tolm ja mustus liigub õhu liikumise jõul alarõhumasina suunas ja varustatuna filtritega selle "kinni" püüab ehk puhastab.

 

 Miks puhastada torusid ?  Ventilatsioonitoru ruumist vaadatuna vahetult plafooni taga    

Miks puhastate põrandata, pühite tolmu laualt ja kapilt, miks .... Torude puhastamiseks on mitu põhjendust üheks oluliseks on tuleohutus ja teiseks oluliseks on tervis.

Tuleohutuslikult on tähtis hoida torud seest puhtad vältimaks tule levikut toru sees, kasutates selleks tolmu kui põlevmaterjali või köögi väljatõmmetes eriti tuleohtliku rasva.

Juba torusid vaadates saab selgeks, et kui seal see tuli levima hakkab on seda väga raske kustutada. Kuigi torustikus on kasutuses erinevate tuletõkketsoonide vahel tuletõkke klapid ei anna see siiski 100% kindlust tule leviku peatamiseks.

Teine väga oluline põhjus on tervis - on tehtud palju uuringuid milledest tulenevalt levitab või põhjustab "must" ventilatsioon erinevaid allergiaid, hingamisteede, limaskesta haigusi ja probleeme.

Rääkides tavalisest nn. elu, kontori, kaupluse vms. süsteemidest kus on sissepuhke väljatõmbe seade siis on süsteem küll tolmu mõttes taskaalust väljas, sissepuhke torustikku settib tolmu vähem kui väljatõmbe süsteemi. See tuleneb sellest, et sisspuhke torustikku satub õhk juba filtreeritud kujul aga väljatõmbe õhk filtreeritakse alles seadmes, mistõttu "must" õhk liigub läbi kogu väljatõmbe torustiku. Samas see ei tähanda, et sissepuhke toru oleks puhas, ei kaugel sellest. Kuna tavasüsteemides kasutavad filtrid (sissepuhkel) EU5...EU7 ei püüa kinni lõpmatult väikseid tolmuosakesi, mis seetõttu satuvad need siiski torustikku ja piisva aja möödudes ka väljuvad sealt ruumidesse. Samas toru seintele ledastuvas tolmus arenevad välja palju erinevaid baktereid.

Väljatõmbega on aga eriti kurvad lood kuna sinna satub äärmiselt palju tolmu ja selles torus on oht ka tule levikule suurem kuna tule tekkimisel hoones sees tõmmatakse see torusse. Väljatõmbesse satuv tolm on olenevalt hoone eripärast ja seal toimuvast tegevusest üsna erinev kuid mõnel juhul äärmiselt tuleohtlik. Üks väga tuleohtlik väljatõmbe süsteemide liik on köögi väljatõmbed millede torude sisepinnale ladestub rasv/õli ja nendega on olnud Eestis mitmeid raskeid tuleõnnetusi - torus põleva rasva kustutamine on äärmiselt keeruline.

Torude sisepuhastusega käib kaasas vajadusel ka torude videouuring/vaatlus, seda teostatakse vajadusel enne ja peale puhastamist. Samuti on võimalik tellida videouuringut enne puhastamispakkumise koostamist ka eraldi.

Puhastustööde pakkumised vormistatkse alati projektipõhiselt objekti arvestades. Arvesse võetakse hoone ja seal toimuva tegevuse eripärasid, torudele ligipääsetavust, ajafaktorit s.t. kas töid saab teostada päeval, öösel või nädalavahetusel, torude mahtu ja näiteks ka lisa puhastusluukide vajadus.